Feil / kernel (1)

Ingen tilgang

Du har ikke tilgang til dette området.

Mulige årsaker er:

  • Du er ikke logget inn, for å få tilgang lag en ny bruker eller logg inn med en eksisterende bruker.
  • Deler av URL-en er stavet feil, prøv å endre den.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Aug 12 2022 19:54:44
SET NAMES 'utf8'
Timing: Aug 12 2022 19:54:44
Module start 'visual'
Error: error/view.php Aug 12 2022 19:54:44
Error ocurred using URI: /index.php?/nor/visual/templatecreate/parts/path.tpl/(siteAccess)/nor
Notice: Aug 12 2022 19:54:44
eZTemplate: Loading template "user/login.tpl" with resource "design"
Warning: Insufficient permissions Aug 12 2022 19:54:44
Function required:
 Module : visual
 Function : 
 ClassID : 
 MainNodeID : 
Policies that didn't match:
Notice: Aug 12 2022 19:54:44
eZTemplate: Loading template "error/kernel/1.tpl" with resource "design"
Timing: Aug 12 2022 19:54:44
Module end 'error'
Notice: Aug 12 2022 19:54:44
eZTemplate: Loading template "pagelayout.tpl" with resource "design"
Notice: Aug 12 2022 19:54:44
eZTemplate: Loading template "menu/flat_top.tpl" with resource "design"
Notice: Aug 12 2022 19:54:44
eZTemplate: Loading template "parts/path.tpl" with resource "design"
Timing: Aug 12 2022 19:54:44
End
Notice: Aug 12 2022 19:54:44
eZTemplate: Loading template "setup/debug_toolbar.tpl" with resource "design"

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'visual' 0.0000 sec0.0389 sec 6,878.8203 KB4,071.7813 KB
Module end 'error' 0.0389 sec0.0865 sec 10,950.6016 KB9,615.1484 KB
End 0.1255 sec  20,565.7500 KB 
Total runtime:0.1329 sec
Peak memory usage:21,619.9141 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0338 sec18.6008%140.0024 sec
FindInputFiles0.0251 sec13.8333%140.0018 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0015 sec0.8125%160.0001 sec
Looping result0.0003 sec0.1571%150.0000 sec
TS translator
TS init0.0091 sec5.0344%50.0018 sec
TS cache load0.0036 sec1.9859%50.0007 sec
TS context load0.0026 sec1.4510%50.0005 sec
Template Total0.1052 sec 58.0% 4 0.0263 sec
Template load0.0152 sec8.3534%40.0038 sec
Template processing0.0899 sec49.5497%40.0225 sec
Template load and register function0.0003 sec0.1538%10.0003 sec
override
Cache load0.0080 sec4.4068%60.0013 sec
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.0019 sec1.0707%10.0019 sec
XML
Image XML parsing0.0006 sec0.3317%10.0006 sec
General
dbfile0.0030 sec1.6287%200.0001 sec
String conversion0.0000 sec0.0083%30.0000 sec
Total script time:0.1815 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1user/login.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/user/login.tplEdit templateOverride template
1error/kernel/1.tpl<No override>design/standard/templates/error/kernel/1.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 6
 Number of unique templates used: 6
 Time used to render template usage: 0.0002 secs